Mosėdžio gimnazija
1 Laida
2 Laida
3 Laida
4 Laida
5 Laida
6 Laida
7 Laida
8 Laida
9 Laida
10 Laida
11 Laida
12 Laida
13 Laida
14 Laida
15 Laida
16 Laida
17 Laida
18 Laida
19 Laida
20 Laida
21 Laida
22 Laida
23 Laida
24 Laida
25 Laida
26 Laida
27 Laida
28 Laida
29 Laida
30 Laida
31 Laida
32 Laida
33 Laida
34 Laida
35 Laida
36 Laida
37 Laida
38 Laida
39 Laida
40 Laida
41 Laida
42 Laida
43 Laida
44 Laida
45 Laida
46 Laida
47 Laida
48 Laida
49 Laida
50 Laida
51 Laida
52 Laida
53 Laida
54 Laida
55 Laida
56 Laida
57 Laida
58 Laida
59 Laida
60 Laida
61 Laida
62 Laida
63 Laida
64 Laida
65 Laida
17 Laida

Mosėdžio gimnazijos XVII (17-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1969-1970 mokslo metų abiturientų laida - 39 abiturientai.

XIa klasė - auklėtoja Irena Šilingienė, 20 abiturientų.

 • Andriekutė Jadvyga
 • Baužytė Danutė
 • Bertašiutė Janina
 • Benetis Juozas
 • Dargytė Birutė
 • Kaubrytė Stasė
 • Kažytė Jadvyga
 • Kidykaitė Bronė
 • Leilionaitė Birutė
 • Mikuta Bronius
 • Narmontas Pranas
 • Stonkutė Vaclava
 • Stasiutė Ona
 • Skersis Vacys
 • Šedvydis Juozas
 • Šmita Antanas
 • Taučius Kęstutis
 • Valatkaitė Liuda
 • Vaškytė Alina
 • Vitkutė Birutė
XIb klasė - auklėtoja Laima Dabrienė, 19 abiturientų.
 • Alseikaitė Elytė
 • Aklys Pranas
 • Blauzdytė Regina
 • Donėla Antanas
 • Dunauskaitė Danutė
 • Ereminaitė Petrė
 • Jokūbauskaitė Dalia
 • Leknius Algis
 • Lukošius Stasys
 • Mockutė Janina
 • Naruišytė Vida
 • Paulauskaitė Salva
 • Piekus Bronius
 • Pukinskaitė Janina
 • Skaraitė Vacė
 • Smulkytė Zita
 • Valantinaitė Marytė
 • Korzonaitė Dalia
 • Zabitytė Magdutė

 


NaujienosNaujienų archyvasStruktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosBibliotekaFotogalerijaInformacija MokiniamsAbiturientų laidos