Mosėdžio gimnazija
2016-2017 mokslo metų kalendorius
Pamokų tvarkaraštis
Laisvos darbo vietos
Naudingos nuorodos
Elektroninis dienynas
Paštas
Web camera
Naujienos

 

2017-04-24


Rajoninė pradinių klasių anglų k. šventė “English for Fun“ 2017

Balandžio 6 d. Mosėdžio gimnazijoje įvyko rajoninė pradinių klasių mokinių anglų k. šventė “English for Fun“ 2017. Šventėje dalyvavo 2-4 klasių mokiniai iš Ylakių ir Mosėdžio gimnazijų, Skuodo Bartuvos progimnazijos, Aleksandrijos, Barstyčių, Šačių  pagrindinių mokyklų.

Mokiniai linksmai, gana išraiškingai, žaismingai ir sumaniai prisistatė. Kiek vėliau vyko angliškų eilėraščių konkursas, kuomet kiekvienos komandos vienas narys pretendavo į žaismingiausią, geriausios tarties, artistiškiausią, linksmiausią, išraiškingiausiai padeklamuoto eilėraščio nominaciją.  Vyko ir karaoke konkursas, kurio metu iš kiekvienos komandos du dalyviai dainavo ABC dainelę skirtingu  ritmu, tempu ir stiliumi. O įdomiausia užduotis dalyviams buvo iliustruoti anglišką pasaką. Kiekviena komanda turėjo kuo tiksliau nupiešti pasakoje minimus veikėjus, daiktus, vietoves ir t.t.

Visi vaikai ir jų mokytojai džiaugiasi kartu praleidę laiką grožėdamiesi dalyvių sumanumu, artistiškumu, žaismingumu, anglų kalbos žinių tikslumu. 

Anglų k. mokytoja L. Alšauskaitė

Renginio nuotraukas rasite čia >>>

2017-04-24


Karjeros diena ,,Pasirinkimų labirintai“   

            Š.m. balandžio 7d. mūsų gimnazijoje svečiavosi dėstytojai iš  20 Lietuvos mokymo įstaigų (universitetai, kolegijos ir profesinės mokyklos). Stojimo sąlygas ir studijų galimybes bei įvairias paskaitas skaitė šešių universitetų (ASU, LSMU, KU, ŠU, VGTU, VDU) ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos atstovai. Buvo atvykusios trys kolegijos (SMK, ŠVK ir  KVK), net kelios profesinės mokyklos bei du profesinio rengimo centrai iš Klaipėdos ir Palangos. Pastarųjų įstaigų praktiniai pristatymai sulaukė ypač daug lankytojų. Didesnio abiturientų dėmesio sulaukė LAMA BPO atstovė, kuri pateikė visas 2017m. stojimo ir dokumentų pildymo sąlygas. Esame dėkingi visoms atvykusioms mokykloms, kurios tą dieną sudarė mūsų mokiniams dideles pasirinkimo galimybes. Džiaugiamės , kad šiomis galimybėmis pasinaudojo ir kitų mūsų rajono mokyklų mokiniai.

            Dienos užsiėmimus vainikavo Skuodo P. Žadeikio gimnazijos gimnazistų spektaklis ,,Atsijunk“ pagal Rebekos Unos romaną ,,Atjunk“. Dėkojame teatro grupei ,,Škac“ ir jų vadovei Vaidai Litvinienei už apsilankymą ir suteiktas puikias emocijas.

                                       Pavaduotoja, UK koordinatorė V. Jonkuvienė

Renginio nuotraukas rasite čia >>>

2017-04-122017-04-12


Karjeros dienos tvarkaraštį rasite čia >>>

2017-04-05


2017-03-27


Veiksmo savaitė ,, BE PATYČIŲ“.

Kovo 20-24 d. Mosėdžio gimnazija dalyvavo „Vaikų linijos“ inicijuotoje „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“. Visą savaitę gimnazijoje vykdytos įvairios veiklos: vyresniųjų klasių mokiniai vedė užsiėmimus 1- 5 klasių mokiniams, kviesdami draugauti, rodyti nepritarimą patyčioms ir skaudinančiam, žeminančiam elgesiui. Pradinukai paruošė piešinių parodėlę tema „Aš ir mano draugas“. Klasės valandėlių metu kalbėta apie gimnazijos emocinio klimato gerinimą („Emocija+“). Gimnazijos komanda dalyvavo Skuodo rajono mokyklų akcijoje „Savaitė be patyčių“ ir sėkmingai pasirodė protų mūšyje „Nelik abejingas“, kur  laimėjo I –ą vietą.

Ačiū visiems, padėjusiems ir prisidėjusiems prie „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ organizavimo gimnazijoje ir, žinoma, sveikinimai protų mūšio nugalėtojams!:)

                                                                                           Soc. pedagogė D. Baužienė

2017-03-27


2017-03-20


Valančiukų šventė

           Mūsų gimnazijos valančiukai surengė Kuopos šventinę sueigą, kurios metu į Kuopos gretas buvo priimti nauji nariai iš penktos ir šeštos klasės. Stojantieji garsiai pasakė valančiuko pasižadėjimą savo draugų, mokytojų ir svečių akivaizdoje. Vėliau valančiukai parodė meninę programėlę, kurioje skambėjo posmai ir dainos. Šventėje dalyvavo garbūs svečiai: Nasrėnų M. Valančiaus muziejaus l. e. direktoriaus pareigas Violeta Čėsnienė, Skuodo dekanato Blaivystės Sąjūdžio pirmininkas Valius Viršila, Lietuvos M.Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio pirmininkas, kunigas Algirdas Kanapka ir laikraščio ,,Mūsų žodis „ korespondentė Laima Sendrauskienė.
Antroji sueigos dalis, kaip ir dera gavėnios metu, buvo skirta jaunų žmonių katalikiškumui sustiprinti. BS pirmininkas kun. A. Kanapka pravedė netradicinę paskaitą valančiukams ir jų klasės draugams. Filme ,,Dešimt Dievo įsakymų“ kiekvienas įsakymas buvo pristatomas netikėčiausiais gamtos vaizdais, kuriuos lydėjo vargonų muzika ir poezijos posmai. Liekame dėkingi gerb. kunigui už nepaprastai dvasingą pristatymą, kuris privertė suklusti ir susimąstyti visus šventės dalyvius.

Kuopos vadovė V.Jonkuvienė

Renginio nuotraukas rasite čia >>>

  2017-03-20


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)

Šių metų balandžio – gegužės mėn. organizuojamas Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2 klasės, 4 klasės, 6 klasės ir 8 klasės mokiniams. NMPP paskirtis – suteikti mokiniams, tėvams,  mokytojams, administracijai grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus. NMPP duomenys reikalingi priimant sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, gimnazijos, savivaldybės ir šalies lygmenimis.

Vykdant NMPP bus tikrinami mokinių gebėjimai:                                                                                                  

2 klasė – skaitymo, rašymo bei matematikos;
              4 klasė -  skaitymo, rašymo, matematikos bei pasaulio pažinimo;
              6 klasė – skaitymo, rašymo bei matematikos;
              8 klasė – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų bei socialinių mokslų gebėjimus.

Užduotys antrokams rengiamos iš 1-2 klasės pradinės ugdymo programos, ketvirtokams – iš 1-4 klasės pradinio ugdymo programos, šeštokams - iš 5-6 klasės pagrindinio ugdymo programos, aštuntokams – iš 5-8 klasės pagrindinio ugdymo programos.

Kiekvienam mokiniui, atlikusiam patikrinimą,  ir jo tėvams Nacionalinis egzaminų centras parengs individualias ataskaitas apie jo mokymosi rezultatus. Gauta informacija padės išsiaiškinti mokymosi sunkumus ir problemas, kurias bus galima įveikti suteikiant tinkamą pagalbą.

Nacionalinis egzaminų centras pateiks ir išsamią klasės bei mūsų gimnazijos ataskaitą. Gimnazijos ataskaitoje bus pateikti lyginamieji ir kontekstiniai duomenys. Ugdymo konteksto faktoriui įvertinti gimnazijoje bus atliekama anoniminė atitinkamų klasių mokinių apklausa, naudojantis Nacionalinio egzaminų centro klausimynais. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danguolė Šiaulienė

Papildoma informacija:

Pasiekimų patikrinimo tvarkaraštį rasite čia>>>

 Nacionalinis egzaminų centrą rasite čia>>>

 2017-03-16


Linksmai dainavome ir trankiai šokome 

         Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti kovo 10 d.  mūsų gimnazijoje buvo surengtas šventinis koncertas. Koncertą pradėjo pradinių klasių mokiniai, kuriuos parengė mokytojos: E. Petrauskienė, L. Česnauskienė ir M. Donielienė. Jiems antrino ir priešmokyklinių grupių vaikučiai – o juos parengė mokytojos D. Noreikienė, L. Petrošienė ir  V. Pajarskienė.                        
            Vėliau koncertą tęsė vyresniųjų klasių mokiniai. Visus džiugino puikūs dainininkų ir instrumentinių grupių pasirodymai (mokytoja A. Gadeikienė). Tarp muzikinių numerių trankiai sukosi šokėjai, kurie sušoko net keturis lietuvių liaudies šokius (vadovė Z. Šlečkuvienė). Žiūrovus maloniai nustebino ir linijinių šokių grupės pasirodymas (vadovė J. Jonušienė), kokių jau seniai bematėme savo scenoje. O apie tai, kaip mes, lietuviai, gyvename ir kokie esame, mus pakvietė susimąstyti ,,Raiškiojo žodžio“ būrelio skaitovai (mokytoja E. Petrauskienė). Šis šventinis koncertas – tai dovana Lietuvai, kurią padovanojo mūsų gimnazijos mokiniai ir juos ugdantys būrelių vadovai.

   Gimnazijos administracijos vardu koncerto dalyviams ir rengėjams                                      

                                                                      dėkoja direktorės pavaduotoja V. Jonkuvienė

2017-03-14


2017-03-07


Šeštokai pakvietė į Užgavėnes

            Vasario 28d., tradiciškai antradienį, šeštos klasės mokiniai gimnazijoje surengė Užgavėnių šventę. Juos ekonomikos pradžiamokslio moko klasės auklėtoja A. Jonušienė.      Tad jie nusprendė šias žinias pritaikyti praktikoje – prisikepti blynų, vaflių bei kitų skanėstų      ir pabandyti jais prekiauti Užgavėnių mugėje. Tą rytą pirkėjus į II a. fojė viliojo persirengėliai pardavėjai, prekių reklamos, margi prekystaliai ir nuotaikinga Užgavėnių muzika.

            Bet visas smagumas prasidėjo, kai į mugę atvyko mūsų mažieji kaimynai, Mosėdžio lopšelio - darželio vaikučiai ir auklėtojos, persirengę žydukais. Išgirdę šurmulį, atgarmėjo ir priešmokyklinių grupių ,,Pelėdžiukų“ bei ,,Pagrandukų“ žydukai su auklėtojomis. Va, tada ir prasidėjo Užgavėnių linksmybės. Muzikos mokytoja V. Pajarskienė vedė ratelius ir žaidimus,    o jai antrino jos  padėjėjos (persirengusios darželio auklėtojos), kurios ir blynais vaišino, ir vandeniu visus apšlakstė, ir pelenais pabarstė. Vieni kitus paragindami šventės dalyviai žaidė tradicinius žaidimus, draugiškai ėjo ratelius, linksmai dainavo ir garsiai varė žiemą iš kiemo.      Ir jiems pasisekė – kitą rytą atėjo pavasaris... Už nuotaikingą Užgavėnių šventę gimnazijos administracija dėkoja jos rengėjams, padėjėjams ir partneriams.

                                                                                  Direktorės pavaduotoja V.Jonkuvienė

Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2017-03-03


„Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“

        Mūsų gimnazijos bendruomenė  Vasario 16-osios išvakarėse savitai paminėjo Lietuvos  valstybės  atkūrimo dieną:

 •  mokiniai su dailės mokytoja papuošė gimnazijos erdves trispalviais karpiniais ;
 •  ,,Seniūnų sambūris“ inicijavo pilietinę akciją ,,Tautos medis“, į kurį sutūpė trijų spalvų paukščiai;
 •  šventės išvakarėse visą dieną per pertraukas IIa. fojė mokiniai dainavo pilietines, patriotines dainas, skirtas Tėvynei Lietuvai;
 • 1-4 klasių mokiniai žiūrėjo filmukus, skirtus Vasario 16-ajai;
 • 5-8 klasių mokiniai žiūrėjo filmą ,,Laisvės kaina. Savanoriai“;
 • 1-4 gimn. klasių gimnazistai mokėsi debatų meno ,,Debatuok savo klasėje. Ar baigę mokyklą  jaunuoliai turi atlikti privalomąją karinę tarnybą?“

                                                                               Direktorės pavaduotoja V. Jonkuvienė

Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2017-02-16


 

2017-02-02


2017-01-30


 DALINAMĖS INFORMACIJA

2017-01-302017-07-18


Minime Laisvės gynėjų dieną

             Prisimindama 1991m. įvykius Lietuva Sausio 13-ąją  mini  Laisvės gynėjų dieną.  Nuo 2008 m. Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuoja  pilietię akciją „Atmintis gyva, nes liudija“. Jau ne pirmus metus mūsų tautiečius tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje akcija ,,Neužmirštuolė" ragina  prisiminti kritusius kovoje už laisvę įsisegant vienijantį ženkliuką – Neužmirštuolės žiedą. „Iš laiko atstumo matome, kokia brandi buvo mūsų tauta ir kokia trapi buvo Lietuvos Nepriklausomybė. ", – sako šalies vadovė D. Grybauskaitė.                                                                                     

             Mūsų gimnazijos bendruomenė, kaip ir kasmet,  šiandien pilietiškai jungiasi prie šalies iniciatyvų: ryte uždegėme  žvakutes gimnazijos languose ir prisisegėme neužmirštuolės žiedus, o per pertraukas dainavome pilietines dainas.

Pavaduotojos V. Jonkuvienės informacija

   Renginio nuotraukas rasite čia>>>                                           

2017-01-13
2016-12-20


Regioninis konkursas "SKAITYMA ŽEMAITĖŠKA" 

Lapkričio 25 dieną Skuodo  Bartuvos gimnazijoje vyko regioninis žemaitiško skaitymo konkursas.

Mūsų gimnazijos atstovai - priešmokyklinio ugdymo grupės "Pelėdžiukai" mokinukas  Airidas Lazdauskas laimėjo pirmą vietą. Ruošė mokytoja Dalia Noreikienė

2b. gimn. klasės mokinė Renata Ereminaitė laimėjo antrą vietą. Merginos mokytoja Laima Kaupienė.

Sveikiname nugalėtojus ir jų mokytojas!

2016-11-29


 

  DŽIUGI  ŽINIA

           Mosėdžio gimnazija laimėjo galimybę įgyvendinti  Lietuvos  mokinių  neformaliojo  švietimo  centro projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklose.

              Projektas bus vykdomas 2017 m. vasario mėn.–2018 m. vasario mėn.  Tai abipusis šalių bendradarbiavimas įgyvendinant iš Europos sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001) edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklas, pasitelkiant šalių patirtį, žinias, žmogiškuosius bei kitus darbinius ir techninius išteklius.

          Šiuo projektu LMNŠC sudarys galimybes mūsų mokiniams nemokamai dalyvauti (įskaitant kelionės išlaidas) 6 edukacinėse programose.

          Projekto pabaigoje gimnazija turės įgyvendinti galutinį įgytas patirtis apibendrinantį mokyklos bendruomenės kūrybinį projektą, kurio metu bus sukurtas konkretus produktas (paroda, filmas, spektaklis, tiriamasis darbas ar pan.) ir jį pateikti LMNŠC.

         Direktorės pavaduotoja  V. Jonkuvienė

2016-11-29


 

,,Po Žemaitijos dangumi“

     Lapkričio 18d. mūsų valančiukai pakvietė gimnazijos bendruomenę į regioninę žemaičių – suvalkiečių vakaronę ,,Po Žemaitijos dangumi“. Marijampolės vyskp. M. Valančiaus  BS pirmininkė Regina Jadeikaitė subūrė valančiukų ir jų vadovų delegaciją iš penkių Marijampolės mokyklų: Petro Armino pagrindinė m-kla,  Marijampolės Ryto pagrindinė m-kla, Rygiškio Jono gimnazija, Sūduvos gimnazija ir Marijampolės profesinio rengimo centras.
     Dviejų regionų jauni žmonės pristatė vieni kitiems savo krašto ypatumus, skaitydami tarminius tekstus, dainuodami savitas dainas bei parodydami savo regiono šokius ir žaidimus. Renginyje pasidalijome ilgametės draugystės gražiausiomis prisiminimų akimirkomis ir numatėme tolesnius bendradarbiavimo žingsnius.
   
Buvo džiugu, kad mūsų projektiniame renginyje dalyvavo Mosėdžio miestelio bendruomenės pirmininkė J. Laureckienė, Skuodo rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorius, Švietimo skyriaus vyr. specialistas A. Razma ir rajono meras P. Pušinskas. Esame dėkingi rajono Jaunimo reikalų tarybai už suteiktą finansavimą Kuopos projektui ,,Atrask save vis iš naujo“, pagal kurį ir surengėme šią vakaronę.

                                                                    Kuopos vadovė V. Jonkuvienė

  2016-11-22


Tolerancijos paukščiai atskrido

        Lapkričio 16-ąją minėjome tarptautinę Tolerancijos dieną, kurią kasmet šalyje inicijuoja Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Šių metų Tolerancijos dienos simboliu pasiūlytas paukštis. Mūsų gimnazijoje nuspręsta sukurti vieną bendrą baltą paukštį. Mokiniai,  klasėse pažiūrėję ir aptarę filmukus tolerancijos tema, užrašė po vieną, jų nuomone, svarbų žodį ant paukščio plunksnos ir atnešė ją prisegti paukščiui. Taip mūsų paukštis pasipuošė dvidešimčia tolerancijos plunksnų. O mūsų  gimnazijos valančiukai pagamino daug spalvotų paukščių ir sutupdė juos į medžius gimnazijos kieme. Linkime visiems būti tolerantiškais  per visus mokslo metus ir gyventi gimnazijoje draugiškai.

                                                                          Pavaduotoja V. Jonkuvienė      

 Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2016-11-17GERA ŽINIA iš  Jaunimo Tarptautinio Bendradarbiavimo Agentūros

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija teikė akreditacinę paraišką Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai dėl dalyvavimo Europos savanorių tarnybos projektuose.

Po akreditacinio pokalbio vertintojų komisijos sprendimu 2016-10-03 buvo patvirtinta mūsų gimnazijos akreditacijos paraiška dalyvauti Europos savanorių tarnybos projektuose. 

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija įgyja EST priimančios organizacijos statusą 1 EST savanoriui.

Organizacijai suteiktas akreditacijos numeris 2016-1-LT02-KA110-004958.

Informacija apie mūsų Mosėdžio gimnaziją artimiausiu metu bus paskelbta “SOS Volunteer Helpdesk” tinklapio duomenų bazėje, prieinamoje adresu http://europa.eu/youth/evs_database.

Informaciją pateikė

Projekto koordinatorė mokytoja L. Klovienė

 

2016-11-04


Mūsų gimnazijos moksleiviai šauniausi rajone!

Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2016-10-18


Susitikimas su rašytoja Kristina Gudonyte

Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2016-10-17


Tyrėjų naktis 2016

Tyrėjų naktis yra išskirtinis renginys, kai daugelis Europos mokslo ir tyrimų laboratorijų atveria duris ir pabendrauti su visuomene išeina mokslininkai bei tyrėjai, kurie paprastai dirba uždarose laboratorijose ar mokslo centruose. Pirmą kartą Tyrėjų naktis surengta 2005-taisiais Europos Komisijos iniciatyva, su tikslu didinti mokslininkų pripažinimą visuomenėje ir sudaryti galimybę iš arti susipažinti su jų darbais ir pasiekimais. Išaugusi ir vis daugiau lankytojų pritraukianti Tyrėjų naktis kasmet vyksta daugiau nei 30 Europos šalių, daugiau nei 300 Europos miestų. Prie šio tarptautinio renginio pirmus metus prisidėjo ir mūsų gimnazija ir tikimės, kad tai taps dar viena gražia tradicija. Rugsėjo 30 dieną, kaip ir daugelyje Europos šalių, laboratoriniai darbai vyko biologijos, chemijos, geografijos ir fizikos kabinetuose bei gimnazijos kieme. Mokiniai galėjo stebėti ir patys dalyvauti įvairiuose biologijos, chemijos, fizikos, geografijos eksperimentuose. Mokiniams buvo pasiūlyta daugiau nei 12 veiklų. Didžiausio susidomėjimo sulaukė robotikos būrelio sukonstruoti robotai ir jų kovos. Tyrėjų nakties įspūdžiai užfiksuoti nuotraukose. Biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė Vilma Gailienė.
Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2016-10-16


Konferencija ,,Mums reikėtų atsigręžti į M.Valančių“

       Mūsų gimnazijos valančiukai surengė prevencinę konferenciją ,,Mums reikėtų atsigręžti į M. Valančių“ pagal įgyvendinamą projektą ,,Ateik ir pakviesk draugus“. Konferencija buvo skirta M. Valančiaus 215-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo Lietuvos blaivybės sąjūdžio valdybos pirmininkas Vytautas Uogelė, Skuodo dekanato BS pirmininkas Valius Viršilas.

        Pranešimus skaitė puikūs lektoriai:

* Telšių kunigų seminarijos prefektas Kunigas, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas;

* Kultūros magistras, menotyros daktaras, aktorius Petras Bielskis;

* Lietuvos blaivybės draugijos ,,Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta;

* Klaipėdos Luizės jaunimo centro Atvirų jaunimo erdvių vedėja Violeta Jokubynaitė.

       Savo patirtis neformaliojo švietimo srityje pristatė Plungės r. Alsėdžių gimnazijos gimnazistė ir mūsų gimnazijos valančiukai bei jų vadovė. Po pranešimų salėje konferencijos dalyviai smagiai padirbėjo grupėse, kurioms vadovavo minėti lektoriai. Džiugu, kad konferencijoje dalyvavo ir kitų mūsų rajono mokyklų mokinių atstovai ir parvežė šią gerąją žinią apie M.Valančiaus asmenybės šviesą į savo mokyklas.

                    Valančiukų kuopos vadov   Virgina Jonkuvienė
Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2016-10-16


Tarptautinė mokytojų diena 

            Spalio 5-ąją minėjome tarptautinę Mokytojų dieną. Kaip ir kasmet, ji buvo tradicinė sveikinimais ir gėlėmis, bet kartu ir kitokia, nes šiemet sulaukėme viso būrio naujų mokytojų.

Šventinio koncerto metu visi mokytojai gavo ,,Laisvadienio – mamadienio“ lapelius, o mokiniams buvo pristatyti naujieji mokytojai iš įvairių mūsų rajono institucijų. Dvidešimčiai žmonių tą rytą buvo įteikti ,,sertifikatai“, suteikiantys teisę mokytojauti mūsų gimnazijoje šią šventinę dieną. Tad mokiniai turėjo galimybę dalyvauti įdomiuose pažintiniuose užsiėmimuose.

            Esame dėkingi visiems savo srities žinovams ir profesionalams, sutikusiems pasidalinti savo gerąja patirtimi su mūsų mokiniais. Dėkojame rajono institucijų vadovams už geranorišką partnerystę ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo ateityje. (Sąrašas pridedamas).

           Direktorės pavaduotoja   Virgina Jonkuvienė 
Renginio nuotraukas rasite čia>>>  
Mokytojų dienos programą rasite čia>>>

2016-10-16


 


Akcija ,,Apibėk mokyklą!

          Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras pakvietė šalies mokyklas dalyvauti akcijoje ,,Apibėk mokyklą!“, kurioje linksmai nusiteikę dalyvavome ir mes. Rugsėjo 12-16 dienomis paskelbėme  gimnazijoje sveikatingumo ir judėjimo savaitę ir pakvietėme apibėgti savo gimnaziją ne tik mokinius, bet ir mokytojus bei tėvelius. Per visą savaitę pradinių klasių mokiniai visi kartu kasdien  bėgo apie savo mokyklą sutartu laiku. O vyresniųjų klasių mokiniai ne vieną kartą apibėgo mokyklą per kūno kultūros pamokas ir su auklėtojais per klasės valandėlę.

          Penktadienį  vyko baigiamoji savaitės akcija ,,Apkabinkime savo gimnaziją!“, tad  mokiniai, mokytojai ir tėveliai susirinko gimnazijos kieme.  Atrodo, kad mums pritardama linksmai švietė saulė, skambėjo smagi muzika, tad kojos pačios nešte nešė aplink  mokyklą. Apibėgome  aplink gimnaziją dar vieną ratą ir  sustoję ištiestomis rankomis draugiškai  apkabinome savo mokyklą.  Džiugu, kad buvome vieningi, tad užteko mūsų rankų tokiam dideliam mūsų gimnazijos pastatui apkabinti. Dėkojame mūsų sveikatos priežiūros specialistei L. Kleibienei už pasiūlytą akciją ir visiems dalyvavusiems akcijoje.

Pavaduotoja ugdymui Virgina Jonkuvienė

Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2016-09-20


Jubiliejinė Rugsėjo 1-oji

         Šį rudenį sukanka 10 metų, kaip mūsų mokyklai suteiktas  gimnazijos vardas. Todėl ši rugsėjo 1-oji buvo ypatingai šventiška. Visus iš ryto ateinančius pasitiko balionais papuoštas įėjimas į gimnaziją. Balionais pasipuošė ir šventinė eisena į bažnyčią, nes kiekviena klasė nešėsi spalvingus balionus su užrašu ,,10“. Po šventų Mišių bažnyčioje gimnazijos bendruomenės atstovams (kiekvienai klasei, mokytojams, administracijai, techniniam personalui, mokytojams senjorams) ir gimnazijos partneriams bei svečiams buvo įteiktos gėlės vazonėliuose su užrašu  ,,Globokime kūriniją“.

Sugrįžus iš bažnyčios šventė tęsėsi gimnazijos kieme. Buvo atnešta 10 metų simbolinė ugnis,  skambėjo muzika, rudeniškos eilės ir moksleiviškos dainos. Gimnazistai pristatė dešimties gimnazijos metų įdomiausius faktus ir svarbiausius laimėjimus. Šias gerąsias naujienas  išskraidino į platųjį pasaulį balti balandžiai, kuriuos nuo gimnazijos laiptų paleido mokinių, tėvelių, mokytojų , rėmėjų ir svečių atstovai. Šventėje dalyvavę svečiai  - Švietimo skyriaus vedėja A. Jasienė, Skuodo r. sav. tarybos narys G. Anužis, Akmenų muziejaus direktorius E. Razgus – pasveikino mus su jubiliejumi ir palinkėjo dar geresnių pasiekimų kitame dešimtmetyje.

Dėkojame abiturientams už papuoštą gimnazijos įėjimą, gimnazistui Tomui Staniui už šventei dovanotus balandžius ir visiems mokiniams bei mokytojams, prisidėjusiems prie šventės organizavimo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui      Virgina Jonkuvienė

Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2016-09-21


 

 

2016-08-29


2016-05-24


„Žaislų lietus“

Asociacija „Novi Homines“ – jaunų iniciatyvių žmonių komanda, kurią vienija bendros mintys, idėjos. Aktyvia veikla ugdo jaunų žmonių pilietiškumą, savimonę, saviugdą. Viena iš sėkmingai pavykusių akcijų – „Žaislų lietus“. Aktyviai bendradarbiaudama su Lietuvos Krepšinio Lyga akcijos metu žiūrovus pakvietė atsinešti pliušinių žaislų, kurie po signalo po pirmojo kėlinio skriejo į aikštę. Rezultatas puikus. Įvairiuose miestuose vykusių rungtynių metu žiūrovai sunešė virš 5000 žaislų, kurie dovanojami daugiavaikėms šeimoms bei sunkiomis socialinėmis sąlygomis gyvenantiems vaikams visoje Lietuvoje Į mūsų gimnaziją atvyko asociacijos pirmininkas Aivaras Daukantas ir viena iš įkūrėjų Ieva Jasaitytė. Svečiai trumpai papasakojo apie „Žaislų lietaus“ idėją. Jų atvežti ir padovanoti žaislai bei bloknotai pradžiugino 51 mūsų gimnazijos moksleivio širdelę. Ačiū žmonėms, kurie sugeba savo gerais darbais pradžiuginti tuos, kuriems, kad ir mažytė smulkmena, bet padovanota iš širdies, suteikia daug džiaugsmo. Informacija ir nuotraukos bibliotekos vedėjos Daivos Stonkuvienės.

Renginio nuotraukas rasite čia >>>

 2016-05-24


Mes būsimieji „Nulinukai“

Baigiasi mokslo metai. Mūsų gimnazijos priešmokyklinės grupės „Pelėdžiukai“ ir „Pagrandukai“ surengė šventę būsimiems savo įpėdiniams. Vedėjai Valentas ir Agnė žaismingai vaikams parodė ką jie sužinos, pamatys, ką veiks atėję į mokyklą. Direktorė su kiekvienu susipažino paspausdama ranką ir įteikdama po saldžią dovanėlę, o esamieji priešmokyklinukai padovanojo po savo rankutėmis pagamintą molinę dovanėlę. Dovanėles padėjo pagaminti geografijos ir keramikos būrelio mokytojas Virgilijus Pajarskas.

 Laukiame jūsų būsimieji mūsų mažieji bendruomenės nariai! Smagios vasaros!

Nuotraukos ir info bibliotekos vedėjos Daivos Stonkuvienės.

Renginio nuotraukas rasite čia >>>

2016-05-24


 

2016-05-20


Pamoka gamtoje

     Š. m. gegužės 11 dieną, Mosėdžio gimnazijoje buvo organizuota netradicinė geografijos aplinkotyros pamoka gamtoje šeštokams. Prieš pamoką, kurios trukmė buvo dvi akademinės valandos, mokiniai buvo supažindinti su saugaus elgesio reikalavimais būnant gamtoje. Išeinant į pamoką gamtoje šeštokai buvo suskirstyti pareigomis ir išlankstė popierinius laivelius, kuriuos vėliau paleidome pasroviui Bartuvos upe.

     Svarbiausias pamokos tikslas – mokytis stebėti gyvąją ir negyvąją gamtą, jos pokyčius, atlikti matavimus, pritaikant pamokų metu įgytas teorines žinias.

     Pamoka vyko Mosėdžio V. Into vardo akmenų muziejaus parko teritorijoje, Bartuvos upės slėnyje. Jos metu mokiniai pakartojo visas upės dalis, stebėjo ir fiksavo supančius augalus, matavo upės tėkmės greitį, mokėsi nustatyti pasaulio šalis „iš akies“ ir kompaso pagalba. Darbo su kompasu metu mokiniai nustatinėjo azimutus į nurodytus bei pačių pasirinktus objektus. Muziejaus eksponatai – didieji rieduliai buvo geologinės pamokos dalies objektai. Mokiniai pažino visų tipų uolienas. Vėliau pačių pasigamintu teodolitu – kampų matavimo prietaisu, matavome Bartuvos upės slėnio kairįjį šlaitą. Paskutinis darbas, kurį atliko šeštokai tai muziejaus skulptūrų parke privalėjo surasti Mosėdžio koordinates. Čia pakartojo kartografijos elementus: geografines platumas ir ilgumas. Visa informacija gauta pamokos metu buvo fiksuojama juodraščiuose, o sekančios pamokos metu ji bus apibendrinta ir susiskirsčius į grupes bus pateikta klasės draugams. Pamoka mokiniams patiko ir buvo naudinga.

Geografijos mokytojas V. Pajarskas

Nuotraukos Daivos Stonkuvienės

Pamokos nuotraukas rasite čia: >>>

2016-05-20


2016-05-16


2016-05-16


Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2016-05-16


2016-05-09


SVEIKINAME

Gegužės 3 d. Tauragėje, Šaltinio progimnazijoje vyko Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos regionų varžytuvės "Tarmių lobynai".

Penktos klasės mokinė, Agnė Jakučinskaitė, savo amžiaus grupėje laimėjo pirmąją vietą.Konkursui paruošė mokytoja Dalia Noreikienė. Nuotraukoje su varžytuvių komisijos pirmininku Stanislovu Kavaliausku.
2016-05-06

 

 

Pildymo pavyzdį rasite čia >>>

2016-04-28


SVEIKINAME

Balandžio 27 d. gimnazijoje vyko rajoninis Lietuvos mokinių konkursas „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“, kuriame rungėsi jaunieji automobilių vairuotojai. Mokytojas-instruktorius Stanislovas Piečius surinko komandą, kuri sėkmingai apgynė nugalėtojų titulą. Šiemet mūsų gimnazistai vėl PIRMI.

Sveikiname mokytoją S. Piečių ir komandą:

 • Kristiną Jonušaitę, 4b gimn. kl.;
 • Mindaugą Sėlenį, 4b gimn. kl.;
 • Valdą Paulių, 4b gimn. kl.;
 • Dovydą Uznį, 4b gimn. kl.

O į respublikines automobilizmo varžybas komanda vyks į Smalininkus. Ten jiems LINKIME SĖKMĖS!


2016-04-282016-04-27


 „My English world“

Balandžio 14 dieną į mūsų gimnaziją sugūžėjo 7 Skuodo rajono mokyklų pradinių klasių mokiniai į anglų kalbos konkursą- varžytuves “My English world”. Net 11 komandų išbandė save angliškai prisistatydami, atlikdami skaitymo, gramatines užduotis. O paskutinioji užduotis “Atspėk dainą” išjudino savo komandos narius dainoms ir šokiui. Vaikai džiaugėsi dalyvaudami pirmą kartą surengtose varžytuvėse ir tikisi, kad anglų kalbos žinių pagilinimas ir naujos patirties įgyjimas taps tradicija. Be to konkurso vertinimo komisija įvertino kiekvieną komandą ir skyrė joms nominacijas, o mokinius ruošusiems mokytojams- padėkos raštus. O ir saldžių prizų visiems tikrai pakako.

Anglų k. mokytoja L. Alšauskaitė

Renginio nuotraukas rasite čia >>>

Nuotraukų autorė Daiva Stonkuvienė

2016-04-25


ƒ„Knygos – minčių laivai“

Jau trečią kartą įvyko Skuodo rajono mokinių perskaitytų knygų pristatymo šventė-konkursas skirtas skaitymo skatinimui. Šio renginio sumanytojai - Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos bibliotekos vedėja Danutė Pakulienė ir skaityklos vedėjas Donatas Žvaginis. Jų sumanymui pritarė rajono švietimo skyrius ir mokyklų bibliotekininkų metodinis ratelis.

 Pirma šventė-konkursas vyko pas sumanytojus. Antra – Skuodo Bartuvos progimnazijoje, o trečia - pas mus. 2016-04-20 d. į aktų salę susirinko 1-12 klasių moksleiviai lydimi juos ruošusiais mokytojais ir mokyklų bibliotekininkais iš Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinės, Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės, Skuodo Bartuvos progimnazijos, Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos ir aišku mūsų gimnazijos atstovai. Šventei – konkursui sugalvojau pavadinimą „Knygos- minčių laivai“ tad ir plaukėme tuo laivu vis pasiekdami naujus ir naujus uostus su vis įdomesniais dalyviais. Garbi komisija atidžiai stebėjo pristatymus. Ir anot jų buvo sunku išrinkti geresnį iš geriausių. Kiekvienas dalyvis ir  jį ruošęs mokytojas gavo Skuodo rajono švietimo skyriaus padėką. Metų skaitytojo diplomai atiteko Bartuvos progimnazijos 4 klasės mokinukėms, Skuodo Bartuvos 8a kl. moksleiviams ir Skuodo Per. Žadeikio 2c gimn. kl. dalyviams. Buvo įsteigtos nominacijos, kurias renginio metu steigėjai, kad ir sunkiai, bet nusprendė kam jos atiteks. Mosėdžio miestelio bendruomenės nominacija „Už artistiškumą“ – Tomui Smulkiui Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos 5 kl. moksleiviui, rajono laikraščio  „Mūsų žodis“  "Už žanrą, nuo kurio galima pradėti" - 3a kl. dalyvėms iš Skuodo Bartuvos progimnazijos, Skuodo rajono R. Granausko viešosios bibliotekos „Už originalumą“ – Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 1a gimn. klasės dalyviams ir rajono mokyklų bibliotekininkių metodinio ratelio „Už gausiausią komandą“ - Skuodo Bartuvos progimnazijos 8a kl. dalyviams.

Konkursas-šventė paliko gerą įspūdį. Smagu kai vaikai skaito ir taip išradingai sugeba pristatyti kūrinius. Ne vienas dalyvavęs renginyje sakė, kad išgirdo dar neskaityto ir negirdėto. Džiaugėsi, kad tokie renginiai vyksta ir suprantama motyvuoja mokinius skaityti vien tai, kad skaito jų bendraamžiai. Ačiū visiems dalyviams.

Mosėdžio gimnazijos bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

Renginio nuotraukas rasite čia >>>

2016-05-25


Susitikimas su rašytoja
Zita Gaižauskaite 

Visą naktį
Šalo, snigo
Varlės kūdroje įmigo
Pastebėjo tai Zita
Ir užrašė nejučia.
           Dar pamatė žvairį kiškį
           Jis kraitelę
           Dailiai dažė,
           Ir Dalytę pastebėjo
           Kai po girią vaikštinėjo.
Įsispyręs į batus
Šlepsi kūdroje lietus...
Daug gražių smagių eiliukų
Mums prirašė mus viešnia
Atkeliavus iš toli
Su knygučių bagažu
Ir daugybę dar minčių.
           Ji smagiai žiu nusiteikus
           Gerą nuotaiką nuteikus,
           Žvelgia švytinčiom akim,
           Į linksmutį mūsų būrį.
Kas tokia?
Kas pasakys?
Tai ...

ZITA GAIŽAUSKAITĖ.

2016-04-22 d. gimnazijos pradinių klasių moksleiviai turėjo nepakartojamą galimybę susitikti su vaikų rašytoja poete Zita Gaižauskaite. Viešnia labai išradingai pradėjo susitikimą Knygų bobutės vaidmeniu. Vaikai buvo kviečiami atlikti įvairius vaidmenis iš poetės eilėraštukuose esančių personažų. Nerežisuotas spektaklis gimė tiesiog akyse. Aktoriukai noriai atlikinėjo savo roles, atsirado net tokių, kurie patempė lūpytę nes negavo vaidmens, o taip kėlė rankutę. Knygų bobutė buvo labai mandagi ir ilgai neužsibuvo, užleisdama salę lauktai viešniai. Atėjus rašytojai mokytojos M. Donelienės vaikučių šokių grupė pašoko šokį ir pasveikino svečią. Tarp poetės ir vaikų užvirė diskusija. Vaikai uždavinėjai įvairiausius klausimus, o atsakymus gaudavo eiliuotus ir labai įdomius bei šmaikščius. Susitikimo pabaigoje buvo galimybė įsigyti rašytojos knygučių. Susitikimu vaikai liko patenkinti.

Po renginio Z. Gaižauskaitei aprodėm Mosėdžio miestelį, aplankėm daktaro V. Into sodybą, pasivaikščiojom po parką. Anot rašytojos jinai sužinojo ir pamatė apie Mosėdį tai ko tikrai net negalvojo, kad taip yra. Išėjus iš V. Intos sodybos tylutėliai prasitarė, kad jaučia tokią ramybę, palengvėjimą, kad tiesiog net garsiai bijo išreikšti mintis, kad nedingtų tai ką jaučia.

Smagu, kad ir viešnia liko patenkinta susitikimu.

Bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė

 Renginio nuotraukas rasite čia >>>

2016-04-25

Konkursas ,,Jūrų keliais“


     Mūsų gimnazijos abiturientų komanda: Monika Kinsgailaitė , Brigita Narkutė, Dovydas Uznys, Danielius Tuma, Rokas Zavestauskas, Valdas Paulius, Viktoras Melnikovas, Tomas Jonušas - dalyvavo Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos surengtame konkurse ,,Jūrų keliais“.
     LAJM  jau aštuntus metus kartu su rėmėjais, laivybos ir jūrininkų įdarbinimo įmonėmis,  organizuoja šį respublikinį konkursą mokiniams. Šiemet konkurse dalyvavo 12 komandų: iš 9 Klaipėdos gimnazijų ir 3 gimnazijos iš rajonų: Radviliškio Vaižganto, Joniškio „Aušros“  ir mūsų gimnazija. Pagrindinis konkurso prizas - kelionė AB „DFDS Seaways“ keltu į Švediją.
     Konkurso metu mokiniai  turėjo įveikti keletą praktinių užduočių  (navigacija, baseinas, dūmų labirintas, pirmosios pagalbos teikimas, virvės traukimas ir metlynio metimas) bei atlikti teorines užduotis ( jūrinių mazgų rišimas ir signalinių vėliavų atpažinimas).
     Didžiuojamės , kad tarp dvylikos komandų mūsų gimnazijos komanda iškovojo 5 vietą. O smagiausia tai, kad tarp akmenų užaugę, mes geriausiai atlikome navigacinę užduotį, t.y. be baudų nuplukdėme laivą į Švediją, ir buvome apdovanoti specialiais prizais.
     Esame dėkingi  LAJM už suteiktą galimybę dalyvauti šauniame konkurse. O taip pat norime padėkoti visiems, padėjusiems mums pasirengti šiam konkursui: Skuodo Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos kolektyvui, sveikatos priežiūros specialistei L. Kleibienei,  mokytojams G. Kovai ir V. Pajarskui.                                                                    Komandos vadovė, direktorės pavaduotoja V. Jonkuvienė
Renginio nuotraukas rasite čia >>>

2016-04-242016-04-192016-04-152016-04-14


Karjeros diena ,,Pasirinkimų labirintai“ 

Š.m. balandžio 8d. gimnazijoje buvo organizuota pažintinė ugdymo karjerai diena  5-8 ir 1-4 gimn. klasių mokiniams. Tą dieną į mūsų gimnaziją atvyko šešiolika šalies mokyklų. Net aštuonių universitetų (Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus edukologijos universitetai bei VGTU, VDU, KSU, ASU, LSMU).

Dėstytojai ne tik pristatė studijų programas , bet ir vedė ,,Protų kovas“ ir kitus užsiėmimus gimnazistams. Ypač visus sudomino VGTU pateiktos „Makaronų tiltų" konstravimo varžybos. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos dėstytojai atsivežė ir visą būrį studentų, kurie išsiskyrė iš kitų savo paradine uniforma. Jie visi kartu mokė mūsų moksleivius įminti laivo valdymo paslaptis. Dvi kolegijos - Socialinių mokslų ir Klaipėdos valstybinė - skaitė mokiniams įdomias paskaitas bei pristatinėjo studijų kolegijoje privalomumus. Keturios profesinio rengimo mokyklos (Vš.Į. Kretingos technologijos ir verslo mokykla, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, Klaipėdos laivininkų mokykla ir Mažeikių politechnikos mokykla) reprezentavo save praktiniais užsiėmimais ir mūsų mokiniams atskleidė mokymosi jų mokyklose galimybes.

Pirmą kartą pas mus buvo atvykęs Vš.Į. Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras, kuris supažindino su pirminio ir tęstinio profesinio mokymosi sąlygomis bei skaitė motyvuojančią paskaitą „Profesijos pasirinkimas ir sėkminga karjera“. Dienos programą vainikavo Klaipėdos universiteto  dėstytojos, docentės, aktorės V. Kochanskytės studenčių literatūrinė kompozicija ,,Sugrįžtu į Tave, mano  mūza baltoji“.

Gimnazijos mokiniai ir mokytojai lieka dėkingi visiems dalyvavusiems dėstytojams ir jų studentams už įdomias paskaitas ir  praktinius užsiėmimus.

Ugdymo karjerai koordinatorė V. Jonkuvienė

Nuotraukos Daivos Stonkuvienės

Renginio nuotraukas rasite čia:


2016-04-13

2016-04-12


Teatrų šventė

„Tegyvuoja teatras mokykloje“

Balandžio 5-ąją Skuodo rajono kultūros centre vyko rajonų mokyklų teatrų šventė. Mosėdžio gimnazijos NVŠ „Dramos studijos“ karališkosios pasakos „Užsispyrusi princesė“ vaidinimo metu buvo parodyti ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos etiudų spektaklis-improvizacija „(Iš)gyvenimas“ ir Skuodo Bartuvos progimnazijos spektaklis „Slieko pasaka“.

Teatras yra ta terpė, kurioje galima improvizacija ir sugebėjimas atskleisti ne tik kūrinio esmę, bet ir aktorių saviraiškos bei sugebėjimų atspalvių atitinkančių vaidinimo pagrindinę mintį. Šventėje  išryškėjo aktorinius talentus turintys moksleiviai tai, Renata Ereminaitė, Dangė Batakytė ir Liveta Motiejauskaitė. Moksleivės buvo apdovanotos „Talentingiausias aktorius 2016“ nominacijomis bei saldžiomis dovanomis. Aktorių grupėms ir jų vadovėms: režisierei Vaidai Litvinienei, kūrybinės laboratorijos vadovei Laimutei Ronkaitienei, režisierei Linai Klovienei atsidėkota padėkos raštais ir saldžiomis dovanomis. Linkime sėkmės vadovams ugdant talentus, o moksleiviams nebijoti atskleisti užslėptus sugebėjimus ir talentus.

Informaciją parengė Daiva Stonkuvienė

Nuotraukos Laimos Sendrauskienės ir Renatos Jankauskienės.

Nuotraukas rasite čia:

2016-04-12


SVEIKINAME

2016 m. balandžio 7 dieną Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijoje vyko regioninė projektinių darbų konferencija „Pr. Žadeikio vardas mus įkvepia“. Šioje konferencijoje savo projektinius darbus nuvyko pristatyti du Mosėdžio gimnazijos mokiniai. Ir abiejų darbai savo grupėse buvo įvertinti geriausiai! Laimėję darbai:

 •   1 b gimn. kl. mokinės Renatos Ereminaitės projektinis darbas „Giminės medžiai“ laimėjo Menų, kalbų ir socialinių mokslų grupėje (darbo vadovė Lina Sėlenienė);
 •   3 b gimn. kl.  mokinio Viliaus Valinskio projektinis darbas „Kompiuterizuotų CNC staklių imitacija“ laimėjo Matematikos ir fizikos mokslų grupėje (darbo vadovas Linas Šverys).

Labai džiaugiamės ir sveikiname mokinius Renatą ir Vilių bei jų mokytojus Liną S. ir Liną Š.

2016-04-11

2016-04-08 gimnazijoje vyks karjeros diena „Pasirinkimų labirintai“.  Užsiėmimų grafiką rasite čia >>>

2016-03-31


2016-03-29


2016-03-22


2016-03-21


2016-03-21


VERTYBIŲ PRASMĖ

Kovo 15 d. į susitikimą su Mosėdžio gimnazijos 4-8 kl. ir 1- 4 gim. klasių mokiniais buvo atvykęs Kretingos ir Pakutuvėnų parapijų klebonas kun. Antanas Blužas OFM.   Remdamasis Bažnyčios mokymu bei gyvenimiškais pavyzdžiais, prelegentas aiškino  Didžiojo Tridienio prasmę: kokia šiandien turėtų būti krikščionio laikysena. Kunigas, įvardindamas ypatingus  paauglių ir jaunimo traukos centrus bei pasinaudodamas jų „moderniuoju žodynu“, kvietė atsakyti sau į klausimus – Kokia yra mano gyvenimo prasmė?  Koks mano gyvenimo tikslas? Kaip aš stengiuosi būti originalus  bei unikalus pagal Dievo veikimą? Kokias vertybes renkuosi? Ar žmogus nedarydamas  nieko blogo gali pasiekti aukščiausią laimės išraišką, jei jis nedaro nieko gero?...

Taigi, šie klausimai dar kartą kviečia mus visus ieškoti santykio su savimi, su kitais, su Dievu, kad gebėtume leistis į kelionę link Prisikėlimo džiaugsmo.

Tikybos mokytojos  Aldona Jonušienė ir Margarita Petrauskaitė

Renginio nuotraukas rasite čia: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.599202900232803.1073741865.550200265133067&type=3

 

2016-03-18

SVEIKINAME!

Gretą Ažondenytę 8 b kl. moksleivę laimėjusią II vietą, moksleivių plakatų konkurse "Vanduo: vartok ir saugok", kurį organizavo "Skuodo vandenys". Mergaitės mokytoja dailės vyresnioji mokytoja Jurgita Petrauskienė.

2016-03-18


2016-03-18


2016-03-10


2016-03-082016-02-292016-02-26


DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS!

 

Sveikiname Skuodo rajono mokinių dailės olimpiados  II vietos laimėtoją EVALDĄ BUDRIKĮ (4b gimn. kl.).

Skuodo muziejuje vasario 24 d. vyko XXII Lietuvos mokinių dailės olimpiados II etapas. Olimpiada buvo organizuojama vadovaujantis Lietuvos mokinių dailės olimpiados sąlygomis. Šių metų olimpiados tema – „Mano namai“, skirta vietos bendruomenių metams.

            Evaldas Budrikis, 4b gimn. klasė, „MANO NAMAI – MOSĖDIS“, mišri technika, 2016m.

Dailės vyresnioji mokytoja Jurgita Petrauskienė

2016-02-26

NaujienosNaujienų archyvasStruktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosBibliotekaFotogalerijaInformacija MokiniamsAbiturientų laidosDiskusijų kambarys